Sydslavien

From 1742

Sydslavien är det land som de få överlevande slaverna skapade efter att de förlorat otaliga krig mot hunnerna. Landet är splittrat i två trosläror, den katolska och den protestantiska. På senare år har påven stärkt sina kontakter med landet i samband med att hunnerna och det Östgotiska Riket har mobiliserat arméer längs landets gränser.

Personal tools